Kaatsu Fitness Abonnementbetingelser

Generelt

 • Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end medlemmet.
 • Varighed af medlemskab: ‍Dit medlemskab i KAATSU FITNESS er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.
 • Ved oprettelse af et abonnement hos KAATSU FITNESS A/S accepterer abonnenten foruden disse abonnementsvilkår også KAATSU FITNESS A/S datapolitik samt ændringsmeddelelser  af abonnementsvilkår meddelt via email og/eller ved opslag på hjemmeside. Et månedsabonnement dækker betaling af 1x personlig træning pr måned. Træningen skal bookes med minimum 1 uges varsel og  skal afvikles inden for en kalendermåned. Er du forhindret i at benytte en personlig træningsaftale, skal du melde afbud senest 2 timer før starttidspunktet.
 • Ved senere afbud end 2 timer eller udeblivelse fra en aftalt personlig træning debiteres denne abonnementet. Ikke afholdte træninger kan ikke akkumuleres og debiteres efter udløb af kalendermåned.
 • Ved senere afbud end 2 timer eller udeblivelse fra en aftalt månedstræning, kan der tidligst bookes en ny månedstræning efter udløb af løbende måned + én måned. Eks. hvis du udebliver fra en træning d. 10/5, vil første gang du kan booke en ny månedstræning være fra d. 1 juli. 
 • Ændring af medlemsbetingelser: Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via email.  KAATSU FITNESS kan lave uvæsentlige ændringer med 2 ugers varsel ved opslag i centeret

Udstyr/faciliteter

Dit abonnement inkluderer fri benyttelse af professionelt Kaatsu udstyr samt anvendelse at KAATSU FITNESS træningsfaciliteter i alle centre. 

 

Berostillelse

Gratis de første 8 uger.

Pause skal varsles med 1 hverdags varsel. 

Du kan altid sætte dit abonnement i bero omkostningsfrit i op til 8 uger pr. kalenderår. Berostillelse indenfor den omkostningsfrie periode, skal være på minimum 14 sammenhængende dage. Pause udover 8 uger i samme kalenderår, koster et gebyr på 150 kr. pr. gang. For at sætte dit abonnement i bero, skal du sende en skriftlig henvendelse til info@kaatsufitness.dk med dit fulde navn, og angive hvilket center du træner i samt angive en start- og en slutdato for bero perioden. I de tilfælde, hvor der gælder en bindingsperiode for abonnementet, vil bindingsperioden blive forlænget med det antal dage abonnementet har været sat i bero.

Bindingsperiode/Opsigelse:

 • Forudbetalt årsabonnement kan ikke overdrages, opsiges eller refunderes.
 • Din abonnementsaftale  har en bindingsperiode på 3 måneder og kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, dog tidligst efter bindingsperiodens ophør.
 • Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.
 • Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til info@kaatsufitness.dk
 • Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at opsigelsen bekræftes af KAATSU FITNESS via email. Bekræftelsen sendes til den mailadresse der er oplyst til KAATSU FITNESS. Det er medlemmets ansvar, at KAATSU FITNESS til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail og adresse.
 
Kaatsu Fitness Abonnementbetingelser

ANTI AGING

“Skønhed kommer indefra.” KAATSU træning stimulerer produktionen af væksthormon, der hjælper med at regulere metabolisme, fremme kollagen-produktion, muskel og stærkere knogler. At udføre lavintensiv træning med KAATSU giver dig mulighed for at opnå maksimal effekt  uden at slide på kroppen. Forbliv stærk og selvsikker med forbedret fitness og wellness og oprethold en sund og høj livskvalitet.