Kaatsu udstyr

Det rigtige udstyr

Der tilbydes meget forskelligt udstyr når man søger på Kaatsu-udstyr og det kan let blive lidt af en jungle at navigere rundt i. Udstyr tilbydes under mange forskellige navne f.eks. okklusionsudstyr, BFR-udstyr (blood flow restriction), occlusioncuff osv. Udstyret kommer i mange forskellige prisklasser helt ned fra få hundrede kroner og op til over 20.000,- kroner for professionelt kaatsuudstyr. Der er stor forskel på kvaliteten og der er meget skidt imellem. KAATSU FITNESS anvender kun professionelt Kaatsu-udstyr.

Når man taler om professionelt Kaatsu-udstyr og Kaatsu-protokoller så taler man om udstyr som er udviklet efter professor Yoshiaki Satos (det var ham der opdagede sammenhængen med blood flow restriction og udviklede Kaatsu-udstyr og protokoller) patenterede metoder. 

Udstyr kan inddeles i tre kategorier, hhv. manuelt udstyr, semi-pro udstyr og professionelt udstyr.

Kategori 1 – Manuelt udstyr

Består af manuelt udstyr, det vil sige manuelle straps uden mulighed for at trykmåle. Udstyret er ofte meget billigt og består typisk af simple bånd eller straps med en form for lukkemekanisme eller ganske enkelt simple stasebind. Ulempen ved disse er, at det ikke er muligt at måle, hvilket tryk man anvender. Oftest medfølger en instruktion om, at trykket skal føles som 7 på en skala fra 1-10, hvor 1 er ingen eller lavt tryk, og 10 er for meget tryk. Opfattelsen af optimalt tryk er altså subjektiv i forhold til den enkeltes smerteoplevelse. 

”Fru Olsen” opfatter måske niveau ”4” som ”7”, mens ”jægersoldaten” ikke fortrækker en mine ved niveau ”10”. Den ene spilder sin tid, mens den anden er i risiko for alvorlige skader. 

Man famler så at sige i blinde, og det bliver således arbitrært eller tilfældigt, om man har gennemført en både effektiv og en sikker BFR-træning.  

Straps går an at anvende på hobby- eller hjemmeplan, men metoden er useriøs i professionel eller klinisk sammenhæng.

Kaatsu udstyr

Kategori 2 – Semi-pro udstyr

Består af bælter eller cuffs med en manuel pumpe (et sphygmo-manometer) tilknyttet. Disse er straks bedre end manuelle straps, idet det er muligt mere præcist at bestemme tryk. Her skal man dog være opmærksom på, at cuffs desværre er af meget svingende kvalitet. Man kan inddele udstyr i to undergrupper, brede og rigide cuffs i en gruppe, og smalle og elastiske cuffs i en anden gruppe.

Rigide cuffs og meget brede cuffs er oprindelig udviklet med et helt andet formål for øje, nemlig at forårsage fuld okklusion i operationsøjemed for at hindre blodspild. 

Brede, og særligt rigide cuffs, er i Kaatsu-sammenhæng uhensigtsmæssige af to årsager. Dels okkluderer brede cuffs ved et lavere tryk og dels modvirker rigide cuffs direkte hensigten med træningen (hypertrofi) på den del af musklen, der er placeret under cuff’en idet denne del af musklen oplever et dårligere resultat – nærmest risiko for atrofi.

Brede cuffs øger også risiko for nerveskader samt øget stigning i blodtryk under træning sammenlignet med smalle og elastiske cuff (originale Kaatsu-bælter).

Brede og rigide cuff kan derfor IKKE anbefales og bør undgås.

Kategori 3 – Professionelt udstyr

Er det, man kalder for Golden standard inden for feltet. Den består af professionelt Kaatsu-udstyr, som f.eks. en mykaatsu-maskine fra Kaatsu International University, eller en Kaatsu Nano eller Master fra Kaatsu Global. Der er tale om originalt Kaatsu-udstyr, udviklet efter patenterede metoder grundlagt af Professor Yoshiaki Sato. Det originale udstyr anvender specialdesignede pneumatisk trykbælter der er foret med velour og er bløde og behagelige at anvende.. Bælterne er smalle (3-5 cm) og elastiske, og der anvendes to forskellige tryk i kombination, et basistryk og et arbejdstryk (se afsnittet Optimalt tryk) i modsætning til uoriginalt udstyr, der oftest kun anvender et arbejdstryk. En original Kaatsu-maskine kan meget præcist lægge og monitorere individuelle tryk med 10mmHg nøjagtighed, måle initialtryk, individualisere tryk til henholdsvis højre og venstre ekstremitet samt udføre cyklusser med forskellige intervaller.

Udstyret, der er det dyreste på markedet, er uden tvivl også det absolut bedste på markedet og det eneste, der bør anvendes i professionelt øjemed. KAATSU FITNESS anvender som nævnt indledningsvis kun professionelt Kaatu-udstyr i vores centre. Se en gennemgang af udstyr her: Gennemgang af Kaatsu udstyr

Du kan se priser på Kaatsu-udstyr her: https://kaatsufitness.dk/priser/

ANTI AGING

“Skønhed kommer indefra.” KAATSU træning stimulerer produktionen af væksthormon, der hjælper med at regulere metabolisme, fremme kollagen-produktion, muskel og stærkere knogler. At udføre lavintensiv træning med KAATSU giver dig mulighed for at opnå maksimal effekt  uden at slide på kroppen. Forbliv stærk og selvsikker med forbedret fitness og wellness og oprethold en sund og høj livskvalitet.