Kaatsu potentiale til hurtig og effektiv rehabilitering for personer ramt af Covid-19

“Sammenfattende kan man sige, at der er meget der taler for at Kaatsu træning har en akut positiv indvirkning på nogen af de områder der bliver alvorligt udfordret ved en Covid-19-infektion – tab af ACE2 receptorer samt skader på endothelium.” 

Hvad sker der ved en coronainfektion?

Nyere forskning (*1) tyder på, at en coronainfektion medfører skader på mikrovaskulær funktion (blodcirkulation i de små blodkar) samt skader på endothelium (blodkar er foret med endothelium som bl.a. er med til at regulere blodkars elasticitet og hvor meget blod der transporteres igennem karrene til f.eks. organer).

Covid-19 blev først antaget for værende en respiratorisk sygdom, men er jf. ovenstående nu lige så meget at betragte som en sygdom i blodkarrene. Sygdommen går derfor i særlig grad hårdt ud over personer der lider af oxidative stresssygdomme (kraftig overvægt, diabetes, hypertension, hjertekarsygdomme mm.).

Årsagen hertil skyldes formegentlig, at Covid-19 spike protein kaprer noget der hedder en ACE2 receptor(*2). Når man bliver smittet med Covid-19, låser spikeproteinet sig fast til ACE2 receptorer (Angiotensin Co-Enzym) i lungerne. ACE2 receptorer sidder i endothelium ”foringen” i lungerne og i vores blodkar.  

ACE2 receptorer

kan noget forenklet beskrives som en antioxidant der hjælper med at reducere det man kalder for ”frie radikaler” (ROS eller reactive oxidative species). Det sker bl.a. ved at nedregulere virkningen af Angiotensin eller Angiotensin Co-enzym, forkortet ACE (ACE er et hormon der er med til at regulerer blodtrykket), og hvis det ikke reguleres vil det forårsage dannelse af flere frie radikaler. ACE2 aktivitet  kan også reparere og forbedre endothel-funktion (*3). 

 

Oxidativt stress

Frie radikaler er skadelige for kroppen og dannes i større mængder ved cigaretrøg, alkoholindtag, forurenet luft, stress mm.(*4). De forårsager et såkaldt oxidativt stress, der skaber ravage og kan forårsage celleforandringer. Antioxidanter kan stoppe denne hærgen. Medicinen imod ROS er derfor antioxidanter, eksempelvis C-vitaminer. På samme måde som når du skærer en avocado over og den bliver brun på overfladen. Det gør den pga. oxidering. Hvis du kommer lidt citron på oxiderer den ikke, men forbliver grøn. Citronen fungerer som en antioxidant. 

Når spikeproteinet har kapret ACE2 receptoren sender det sit RNA materiale ind i blodkarrene, hvor det begynder at reproducere sig selv og går ud i vores blodbaner. Her forsøger spikeproteinet at kapre de ACE2 receptorer det møder på sin vej i blodbanen. Da personer med oxidative stresssygdomme har færre ACE2 receptorer end normalt sunde og raske mennesker, er det derfor en mulig forklaring på hvorfor netop disse personer risikerer et særligt hårdt covid19-forløb, da antallet af frie radikaler nu øges og forårsager yderligere oxidativ stress. Når spikeproteinet har kapret en ACE2 receptor, sker der inflammation i endothelium, hvilket igen øger noget man kalder for von willenbrand faktor(vwf). Jo højere vwf, des større risiko for blodpropper (*5).

 

Kaatsu som effektivt værktøj til rehabilitering

Kaatsu er en evidensbaseret og videnskabelig underbygget træningsmetode fra Japan, der har vundet indpas hos de største sportsstjerner verden over. Træningsformen gør det muligt at høste styrkegevinsterne fra tung tidskrævende styrketræning på kort tid med lav belastning. 

Kaatsu virker ved hjælp af særlige trykbælter som ændrer blodgennemstrømningsmønsteret. Man tilstræber at reducere det venøse tilbageløb ved at tilføre tryk i bælterne. Samtidig sker der en reduktion i det arterielle fremløb. Det betyder, at der skabes hypoxi, dvs. et iltfattigt miljø. Musklerne udtrættes derfor hurtigere end normalt trods lav belastning, og den lave belastning føles pludselig meget tung. Som følge af den manglende ilt aktiveres type2-fibre hurtigt. Type2-fibre er de muskelfibre der har størst potentiale for muskelvækst, og er dem du gerne vil aktivere når du går ned i fitnesscenteret. De kræver normalt belastningsgrader på 70%1RM for aktivering(*6), men når du har Kaatsu-bælter på aktiveres type2-fibre nu med kun 20-30%1RM. Som følge af bælternes tryk stases blod op i karrene, hvilket medfører, at både når der trænes (koncentriske bevægelser) og når bælterne igen frigøres, så stimuleres blodkarrenes endothelfunktion (*7).

1RM er en belastning der er så tung at du lige akkurat kun kan løfte den 1 gang.

 

Forskning har vist at Kaatsu træningen reducerer frie radikaler

I et studie fra 2015 (*8) opstillede man en forsøgsprotokol hvor man undersøgte hhv. Kaatsu træning med lav belastning (30%1RM), Kaatsu træning med tung belastning (70%1RM) og almindelig konventionel træning i forhold til bl.a. produktion af frie radikaler. Det man så var, at der to timer efter endt træning var en signifikant, akut reduktion i frie radikaler efter Kaatsu træning med lav belastning, men ikke ved træning med tung belastning.

Da Kaatsu træning pga. af bælternes tryk sker i et iltfattigt miljø, er det en mulig forklaring til hvorfor man ser et fald i frie radikaler sammenlignet med konventionel tung styrketræning. Det gør træningsformen velegnet til personer der døjer med oxidative stresssygdomme.

Kaatsu øger antallet af ACE2 receptorer

I et nyere studie fra 2020 (*9) kunne man påvise, at Kaatsu træning skaber en signifikant forøgelse i ACE2 aktivitet, samt en forøgelse af CD34 stamceller. ACE2 aktiviteten, der fungerer som antioxidant ved at reducere de frie radikaler fra Angiotensin (ACE), men som blokeres af Covid-19 spikeproteinet, steg markant efter endt Kaatsu træning. Det samme gjorde sig gældende for CD34 stamceller. Det er gode nyheder, da CD34 stamceller er celler, der er med til at reparere beskadigede endothelceller. Man kan derfor hypotisere, at Kaatsu træning vil have en positiv indvirkning på heling af endothelium efter en Covid-19 infektion, og muligvis accelerer skadeshelingen.

Nogen vil måske spørge om ikke mere ACE2 er skadeligt, selvom det ganske vist nedsætter produktionen af frie radikaler, men hvis nu jeg har flere ACE2 receptorer vil jeg så ikke være mere modtagelig for Covid-19? 

Det er blevet grundigt undersøgt, da der er mange der indtager såkaldte angiotensin (ACE)blokkere (blodtryksregulerende medicin), der dels nedsætter dannelsen af frie radikaler, og dels øger antallet af ACE2 receptorer. I New England Journal of Medicine (*10) undersøgte man dette forhold og fandt en række studier på området. Blandt andet fandt man et studie der omfattede studier i 11 lande på 3 kontinenter, et studie fra Italien og et studie fra (NYC) USA, der alle enstemmigt konkluderede, at der ikke var nogen øget risiko i forhold til covid-infektion for personer der var i behandling med ACEblokkere. Anbefalingen var derfor, at man ikke stoppede med sin behandling/medicin.

Professional scientific societies and experts have spoken with one voice in advising that patients should not discontinue ACE inhibitor or ARB therapy out of a concern that they are at increased risk for infection, severe illness, or death during the Covid-19 pandemic.

Kaatsu som effektivt værktøj til covid rehabilitering

Sammenfattende kan man sige, at der er meget der taler for at Kaatsu træning har en akut positiv indvirkning på nogen af de områder, der bliver alvorligt udfordret ved en Covid-19-infektion – tab af ACE2 receptorer samt skader på endothelium. 

Da Kaatsu træning således kan øge antallet af ACE2receptorer, nedsætte dannelsen af de skadelige frie radikaler samt øge antallet af CD34 stamceller der kan reparere ødelagt endothelium, er Kaatsu derfor et spændende bud pået effektivt værktøj til en hurtig rehabilitering efter en endt Covid-19-infektion. Det skal nævnes, at der for at opnå de nævnte positive gevinster, skal anvendes et relativt højt tryk i Kaatsu-bælterne (80% af LOP (limp occlusion pressure)) . 

Foruden de positive vaskulære gevinster ved Kaatsu træningen opnås der samtidig en hurtig muskel- og styrketilvækst, hvilket er lige så vigtig, da muskelmasse og styrke er noget der meget hurtigt tabes ved fysisk inaktivitet. Forskning (*11) har vist, at der ved at være sengeliggende bare i 1 uge, tabes muskelmasse og styrke i et omfang som tager 12 ugers intens og målrettet styrketræning at opbygge. Med målrettet Kaatsu træning kan dette tab af muskelmasse indhentes på 3-4 uger!

*1: Severe COVID-19 impairs microvascular function, https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year-2021/severe-covid-19-impairs-microvascular-function.html

*2: Spotlight on COVID-19 and Endothelial Damage, https://www.epistem.co.uk/spotlight/COVID-19-endothelial-damage

*3: Angiotensin converting enzyme-2 confers endothelial protection and attenuates atherosclerosis, https://www.researchgate.net/publication/51431392_Angiotensin_converting_enzyme-2_confers_endothelial_protection_and_attenuates_atherosclerosis

 *4: Antioxidanter og frie radikaler, https://netdoktor.dk/sunderaad/fakta/antioxidant.ht

*5: Endothelial Cell vo Willenbrandt factor Secretion in Health and Cardio Vascular Disease, https://www.intechopen.com/chapters/59581

6: American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19204579/

*7: Blood flow restricted resistance exercise and reductions in oxygen tension attenuate mitochondrial H 2 O 2 emission rates in human skeletal muscle, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31194254/

*8: The Impact of Partial Vascular Occlusion on Oxidative Stress Markers during Resistance Exercise, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25806587/

*9: Blood flow restriction exercise stimulates mobilization of hematopoietic stem/progenitor cells and increases the circulating ACE2 levels in healthy adults: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32324479/

*10: Inhibitors of the Renin–Angiotensin–Aldosterone System and Covid-19, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2012924

*11: One Week of Bed Rest Leads to Substantial Muscle Atrophy and Induces Whole-Body Insulin Resistance in the Absence of Skeletal Muscle Lipid Accumulation, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2012924

 
Du kan booke en introsession her: https://kaatsufitness.dk/kob-intro-session/

ANTI AGING

“Skønhed kommer indefra.” KAATSU træning stimulerer produktionen af væksthormon, der hjælper med at regulere metabolisme, fremme kollagen-produktion, muskel og stærkere knogler. At udføre lavintensiv træning med KAATSU giver dig mulighed for at opnå maksimal effekt  uden at slide på kroppen. Forbliv stærk og selvsikker med forbedret fitness og wellness og oprethold en sund og høj livskvalitet.