Kaatsu giver samme styrkegevinst som tung styrke træning

Det har et hold danske forskere fra bl.a. Syddansk universitet (Gronfeldt, BM et al; 2020) forsøgt at finde svar på ved en systematisk gennemgang og en meta-analyse af ”peer reviewed” forskningsartikler på området.

Forskerne gennemgik i alt 1413 artikler i 6 sundhedsfaglige videnskabelige databaser om muskelstyrke og masseforøgelse efter bfr-træning (Blood Flow Restriction) med lav belastning (LL-BFR) sammenlignet med tung styrketræning (HLT).

Ud af 1413 artikler opfyldte 16 artikler de strenge inklusionskriterier for at udrydde bias og dårligt forskningsdesign.

Resultaterne viste, at LL-BFR-træning resulterede i lignende styrke og muskelmasse gevinster som HLT-træningen, uanset den store forskel i belastning (20-30% af 1 rep max for LL-BFR versus 60-90% for HLT). 

Konklusionen var klar:

BFR-træning med lav belastning synes lige så effektiv til at producere gevinster i maksimal muskelstyrke sammenlignet med HLT hos 20- til 80-årige raske og sædvanligvis aktive voksne. 

Kaatsu-træning har således ikke kun nytte ved skader og rehabilitering, men kan anvendes på lige fod med sædvanlig konventionel tung styrketræning med den forskel at man helt eliminerer risikoen for belastningsskader samt reducerer sit træningstidsforbrug ganske betragteligt.

Vil du prøve på egen krop hvad det vil sige at træne Kaatsu, så book en prøve-session her:

https://kaatsufitness.dk/kob-intro-session/

Link til forskningsartikel : 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32031709/ Effect of blood-flow restricted vs heavy-load strength training on muscle strength: Systematic review and meta-analysis Birk Mygind Grønfeldt 1 2Jakob Lindberg Nielsen 1Rune Mygind Mieritz 1 3Hans Lund 4Per Aagaard 1

ANTI AGING

“Skønhed kommer indefra.” KAATSU træning stimulerer produktionen af væksthormon, der hjælper med at regulere metabolisme, fremme kollagen-produktion, muskel og stærkere knogler. At udføre lavintensiv træning med KAATSU giver dig mulighed for at opnå maksimal effekt  uden at slide på kroppen. Forbliv stærk og selvsikker med forbedret fitness og wellness og oprethold en sund og høj livskvalitet.