Kaatsu – er der øget risiko for blodpropper?

Er der en risiko?

Mange spørger ofte: “Hvad med risikoen for en blodprop?”, når de hører at man spænder trykbælter omkring arme eller ben. Det forekommer da også umiddelbart som en naturlig tanke, at der måske kan være en øget risiko for en blodprop, når man giver sig i kast med at spænde et bælte stramt omkring en ekstremitet. Spørgsmålet er derfor helt legitimt og har også været stillet ofte og bliver det til stadighed. Forholdet er dog heldigvis grundigt undersøgt, og indledningsvis kan vi berolige med, at der ikke er noget der tyder på en øget risiko – snarere tværtimod.

De fleste har måske hørt historien om et tilfælde med en DVT (dyb venøs thrombose ”blodprop”) opstået efter mange timers stillesidden i et fly under en oversøisk rejse. Mange kender formentlig også til, at der kan være en øget risiko for en blodprop under en operation i narkose, hvor der bliver anvendt en tourniquet til at lukke af for blodgennemstrømningen. 

Moderation ikke okklusion

I begge tilfælde er der tale om ekstreme situationer, hvor der er tale om helt stillestående blod i op til flere timer. I sidstnævnte tilfælde udsættes man endda for en 100% arteriel aflukning. I disse ekstreme tilfælde kan der være en øget risiko for, at der opstår en blodprop, men i langt langt de fleste tilfælde sker dette ikke hverken for den rejsende eller for patienten, og de når meget ofte begge sikkert i mål.

Ved Kaatsu-træning er vi langt fra en ekstremsituation som i ovennævnte tilfælde. I en Kaatsu-træning er der kun tale om ”moderation” af blodgennemstrømningen og altså ikke en okklusion. Og det endda i en, i den sammenhæng relativt set meget kort periode – hhv max 15 min. for upper body og max 20 min. for lower body. Der er heller ikke tale om stillestående blod. Der forekommer derimod hele tiden blodcirkulation med friskt blod, omend delvis reduceret.  Risikoen for en blodprop forårsaget af Kaatsu-træning synes derfor meget lidt sandsynlig.

 

Hvad siger forskningen?

Forholdet ‘risiko for blodprop under Kaatsu-træning’ er i flere omgange blevet undersøgt i forskningen. Spørgsmålet er som bekendt helt naturligt at stille, men heldigvis har man ikke i forskningen kunne konstatere, at der skulle være en øget risiko for blodpropper i forbindelse med  træningsformen – snarere tværtimod. Træningen anvendes sågar til og anses som værende både sikker og endog særdeles gavnlig for hjerteopererede patienter. Herhjemme har man eksempelvis på hjerteafdelingen i Skejby ved Århus publiceret flere studier, der alle konkluderer, at træningsformen har en gavnlig positiv effekt for hjertepatienter og måske endda forebygger hjerteproblemer (1). I studiet anvendte man ”Remote Ischemic Conditioning” (IPC) – det vi i ”Kaatsu-sprog” kalder for ”cycles”.  Der er tale om periodiseringer af tryk, hvor man skiftevis lukker af og åbner for blodgennemstrømningen i cyklusser.

Foruden en gavnlig effekt for hjertepatienterne konstaterede man, helt i tråd med udenlandsk forskning, at bl.a. fibrin niveau var uændret, mens TpA niveau var forhøjet. Fibrin niveauet er involveret i blodets koagulationsproces, og hvis det f.eks. havde været forhøjet, ville blodet have været tykkere og der ville dermed være en øget risiko for blodpropper. TpA står for ”Tissue Plasminogen Activator” og er et enzym der aktiverer et protein der kaldes for plasmin. Plasmin har til opgave at opløse blodpropper, når de opstår.

Nye Studier

Et relativt nyt studie(2) fra Japan (2021) dokumenterer og konkluderer også, at Kaatsu-træning er både sikket og velegnet til hjertepatienter. I studiet konstateredes det bl.a. at D-dimer niveau var i normalområdet i hele træningsforløbet der strakte sig over 3 måneder. D-dimer er et proteinfragment, hvis niveau stiger når/hvis der opstår blodpropper. Med andre ord viste studiet foruden, at træningen var velegnet til målgruppen, at der ikke var eller havde været nogen blodpropper under træningsforløbet.

Øget TpA niveau, uændret fibrin-nivau og D-dimer normal under Kaatsu-træningen blev også konstateret i et peer reviewed forskningsstudie publiceret helt tilbage i 2007 (3).

Anden forskning (4) har også vist, at Kaatsu medfører et signifikant fald i noget der kaldes for Von Willenbrandt Factor (VWF). VWF er et protein der hjælper blodplader med at klistre til karvæggen og danne en prop når der opstår en blødning.

Samlet set kan man rent lavpraktisk, ud fra en sammenligning af kort tids Kaatsu trykpåvirkning med relativt set lavt tryk i forhold til en operativ tourniquet-anvendelse anlægge betragtningen, at risikoen for en blodprop forårsaget af Kaatsu-træning er meget lidt sandsynlig. Endvidere kan det ud fra forskning på området tilsvarende konkluderes, at risikoen for en blopprop som følge af træningen formentlig slet ikke er tilstede – snarere tværtimod (begrundet i øget TpA, uændret fibrin, d-dimer i normalniveau og reduceret VWF).

 

Forskning:

1 Effect of long-term remote ischaemic conditioning on platelet function and fibrinolysis in patients with chronic ischaemic heart failure

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+long‑term+remote+ischemic+conditioning+in+patients

2  Low-Intensity Resistance Training with Moderate Blood Flow

Restriction Appears Safe and Increases Skeletal Muscle Strength and Size in Cardiovascular Surgery Patients: A Pilot Study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33540756/

3  Effects of KAATSU training on haemostasis in healthy subjects

https://www.researchgate.net/publication/240821992_Effects_of_KAATSU_training_on_haemostasis_in_healthy_subjects

4   Blood Flow Restriction Improves Vascular Circulation (vwf)

https://scholarworks.lib.csusb.edu/osr/vol5/iss1/82/

ANTI AGING

“Skønhed kommer indefra.” KAATSU træning stimulerer produktionen af væksthormon, der hjælper med at regulere metabolisme, fremme kollagen-produktion, muskel og stærkere knogler. At udføre lavintensiv træning med KAATSU giver dig mulighed for at opnå maksimal effekt  uden at slide på kroppen. Forbliv stærk og selvsikker med forbedret fitness og wellness og oprethold en sund og høj livskvalitet.