Instruktør på træningscykel. Kaatsu er effektivt til rehabilitering - også til rehabilitering efter at have været ramt virussen Covid-19. Kaatsu-træning kan øge antallet af ACE2receptorer, nedsætte dannelsen af de skadelige frie radikaler samt øge antallet af CD34 stamceller, der kan reparere ødelagt endothelium

Kaatsu potentiale til hurtig og effektiv rehabilitering for personer ramt af Covid-19

“Sammenfattende kan man sige, at der er meget der taler for at Kaatsu træning har en akut positiv indvirkning på nogen af de områder der bliver alvorligt udfordret ved en Covid-19-infektion – tab af ACE2 receptorer samt skader på endothelium.”  Hvad sker der ved en coronainfektion? Nyere forskning (*1) tyder på, at en coronainfektion medfører skader…

Kaatsu (BFR) hjælper ved achillesseneskader, ved integrering af træningsformen i den skadedes genoptræningsprogram

KAATSU (BFR) HJÆLPER VED ACHILLESSENESKADER

Dette case studie omhandler to patienter med alvorlige akillessceneskader der integrerede Kaatsu-træning i deres traditionelle rehabiliteringsprogram. Der var tale om to soldater hvoraf den ene en 29årig efter afslutning af et traditionelt genoptræningsprogram stadig ikke var i stand til at bevæge sig uden hjælpemidler. Den anden en 38årig soldat oplevede efter afslutning at traditionelt rehabiliteringsprogram stadig et betydligt styrke- og funktionsunderskud. Begge oplevede en markant forbedring i deres tilstande efter at have gennemgået et 5 ugers Kaatsu-forløb og kunne dels klare sig uden brug af hjælpemidler og dels vende tilbage til løb og sport efter afslutningen af deres Kaatsu-forløb.

Skemaet viser, at Kaatsu (BFR) kan nedsætte knogletab efter korsbåndsoperation. Her er tallene sammenlignet for BFR-træning og kontrolgruppen

KAATSU (BFR) KAN NEDSÆTTE KNOGLETAB EFTER KORSBÅNDS-OPERATION

Forreste korsbånds -rekonstruktionspatienter står ofte over for knogle og muskeltab umiddelbart efter proceduren. Amerikanske forskere, har i et forskningsprojekt vist at kombination af KAATSU (BFR) med en traditionel rehabiliteringsindsats kan nedsætte knogletab og reducere tiden til tilbagevenden til en normal funktion.

Graf der viser at træning med lav belastning og Kaatsu (BFR) er mere effektivt end standard tung træning eller træning med lav belastning uden Kaatsu-bælter. Træningen med Kaatsu-bælter har givet de unge mulighed for at øge deres styrke markant mere, end det er tilfældet for 65% af 1RM

ØGET MUSKELSTYRKE HOS UNGE VED BRUG BLOOD FLOW RESTRICTION

I dette studie sammenlignede forfatterne en back-squat-øvelse for unge med lav belastning og Blood flow Restriction (BFR) med traditionel vægtløftning og fandt en større stigning i styrke hos BFR-gruppen. De fandt større styrkegevinster i teenagegruppen og påpegede, at fordi der er nedsat muskelskade, kan dette være en mere acceptabel form for styrketræning for unge.

Den fysiske funktion bliver forbedret ved gang med Kaatsu (BFR). Graferne viser, at der bl.a. kunne tages flere repetitioner af øvelsen "Sit to stand" efter at have gjort det med Kaatsu-bælter i 6 uger, fremfor konventionelt. Derudover nåede de der trænede Kaatsu også en længere gå-distance på 6 minutter efter endt forløb, i forhold til dem der havde gået uden Kaatsu-bælter

GANG MED KAATSU FORBEDRER DEN FYSISKE FUNKTIONALITET

I studiet skriver forfatterne: “Den øgede forbedring i fysisk funktion med brug af Blood Flow Restriction (BFR)(KAATSU), viser hvordan denne tilføjelse kan øge kvaliteten af en simpel gåøvelse for befolkningsgrupper, der kan være kontraindiceret til modstandstræning med tung belastning.”

Kaatsu reducerer muskelskade og giver hurtigere restitution. Forskerne undersøgte hvor lang tid der gik fra muskeludmattelse til fuld restitution. Her kom de frem til, at den hurtige restitution efter Kaatsu-træning med lav belastning medvirkede til muskeltilvækst uden langvarende svækkelse i den motoriske ydeevne, hvilket ofte er forbundet med tung belastning

MINDRE MUSKELSKADE OG HURTIGERE RESTITUTION

”Det stærke fald i neuromuskulær funktion og den hurtige restitution efter BFR-træning med lav intensitet ser ud til at give en stærk adaptiv stimulans til muskelvækst uden langvarige svækkelser i motorisk ydeevne, som typisk er forbundet med træning med tung belastning. Fra et praktisk synspunkt bør BFR-træning med lav intensitet foretrækkes, når der anvendes højfrekvente træningsregimer for muskelhypertrofi. ”

Skema der viser, at Kaatsu forbedrer kondition og udholdenhed. Her vises det, at søjlerne over BFR-training i alle tilfælde er højere end søjlerne over CON-training. Kaatsu-gruppen forbedring er for kondition på 6,4% og 15,4% for udholdenhed

KAATSU FORBEDRER KONDITION (Vo2max) OG UDHOLDENHED

Skemaet viser resultater for henholdsvis KAATSU gruppe og kontrolgruppe før og efter et 8 ugers træningsprogram hvor KAATSU gruppen cyklede i 15 minutter med 40% af deres maxkapacitet og kontrolgruppen cyklede i 45 minutter med også med 40% af max kapacitet. De hvide søjler viser niveauet før træningsprogrammet og de sorte søjler niveauet efter. Skemaet viser en forbedring hos KAATSU-gruppen på 6,4 % i Vo2max og 15,4 % i forbedring af udholdenhed.

ANTI AGING

“Skønhed kommer indefra.” KAATSU træning stimulerer produktionen af væksthormon, der hjælper med at regulere metabolisme, fremme kollagen-produktion, muskel og stærkere knogler. At udføre lavintensiv træning med KAATSU giver dig mulighed for at opnå maksimal effekt  uden at slide på kroppen. Forbliv stærk og selvsikker med forbedret fitness og wellness og oprethold en sund og høj livskvalitet.